2 kwietnia 2023 roku, Niedziela Palmowa

Żywe jest Słowo Boże… Mt 21, 1-11

Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”».
A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy».
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
ii «Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!»
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

W czasie Mszy św. czytana jest Męka Pańska
(Mt 26, 14 – 27, 66)


W kwietniu łączymy się z Papieżem w modlitwie – o kulturę wyrzeczenia się przemocy
Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni,
zarówno przez państwa, jak i obywateli.


Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Wielki Tydzień – Tajemnicę Męki, Śmieci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa – Zbawiciela Świata. Przeżyjmy ten czas jak najgodniej.
Dzisiaj przypada 18. rocznica odejścia z tego świata największego z Polaków – św. Jana Pawła II. Niech modlitwa ze Jego wstawiennictwem przyniesie pokój naszej Ojczyźnie i światu.
2. Zapraszamy do udziału w Gorzkich Żalach dzisiaj o godz. 17.20 oraz w Wielki Czwartek i Wielki Piątek po ceremoniach.
Droga Krzyżowa w Wielki Piątek o godz. 15.00 na rozpoczęcie Nowenny przed świętem Miłosierdzia Bożego.
3. Dzisiaj podczas Mszy św. święcimy palmy. Po Mszy św. o godz. 15.00 spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii św.
4. Prosimy o zapoznanie się z przebiegiem ceremonii Wielkiego Tygodnia (gazetka, gablota, drzwi kościoła) oraz z terminami możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
5. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. o godz. 6.00, 9.30, 11.00, 12.30, 15.00 i 18.00. Nie ma Mszy św. o godz. 7.30, 12.00 (w kaplicy) i o godz. 20.00! Kolekta przeznaczona jest na nasz Dom Pomocy „Samarytanin”.
W poniedziałek Msze św. jak w niedziele z wyjątkiem Mszy św. o godz. 12.00 (w kaplicy). Kolekta na budujące się kościoły w naszej diecezji.
6. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, przygotowanie dekoracji wielkopostnych i za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego (skarbonka pod chórem). Zachęcamy do przekazywania 1,5% podatku dochodowego na „Samarytanina”.
Kolekta z 26 marca: 5 974 zł. Ofiary na paczki świąteczne dla ubogich: 4 398 zł.
7. W Triduum Paschalne biuro parafialne nieczynne.
Kartki do spowiedzi wielkanocnej możemy odbierać w zakrystii lub biurze parafialnym.
8. Zachęcamy do nabywania i lektury tygodnika „Niedziela”.

Serdecznie i gorąco wszystkich pozdrawiamy i życzymy błogosławionego Wielkiego Tygodnia!

Męskie zawierzenie
W uroczystość św. Józefa mężczyźni ze wspólnoty „Przymierze 3 Serc” udali się wraz z ks. Andrzejem do Papowa Toruńskiego. Tam pod przewodnictwem Ks. Karola przeżyli wieczór modlitewny z Mszą św., konferencją, adoracją, zawierzeniem siebie i swoich rodzin św. Józefowi. Zwieńczeniem spotkania było wspólne ognisko – z miejscową wspólnotą.
Mężczyźni także zapraszają do wspólnoty – w I (w kościele) i III (w salce) piątek miesiąca o godz. 20.00.


TRIDUUM PASCHALNE  czytaj dalej >>>>


Intencje mszalne od 2 do 9 kwietnia 2023

Niedziela, 2 kwietnia
7.30 + mama Kazimiera, dziadkowie Józef i Józefa, szwagier Tadeusz
9.30 O Boże błogosławieństwo dla Maryli Reczuch (z okazji urodzin)
11.00 + Kazimierz i Halina Jaworscy, Marian i Jadwiga Bojanowscy oraz dziadkowie z obojga stron
12.00 (kaplica) + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 2)
12.30 Suma – Za Parafian
15.00 + Ryszard Fordoński, jego rodzice oraz zmarli z rodziny Witkowskich
18.00 + Andrzej, Kazimierz, Leokadia
i zmarli z rodziny Jachowskich
i Wiśniewskich
20.00 + Zygmunt Miziniak oraz zmarli
z rodziny Miziniaków i Rychłowskich

Poniedziałek, 3 kwietnia
7.00 + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 3)
8.30 + Stanisław Osiński
17.00 O powołania kapłańskie, zakonnei misyjne
18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę MBNP dla Tadeusza

Wtorek, 4 kwietnia
7.00 O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla Marka
8.30 + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 4)
17.00 + Marek Jankowski (4 r. śm.)
18.00 + Alicja Sipowicz (od Klubu Seniora)

Środa, 5 kwietnia
7.00 O dary Ducha Świętego dla posługujących nam kapłanów
8.30 + Maria, Mieczysław i Tadeusz oraz zmarli z rodziny Anweiler i Brzozowskich
17.00 + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 5)
18.00 + Apolonia i Józef Majewscy oraz zmarli z rodziny Majewskich i Błaszczyków

Czwartek, 6 kwietnia
18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej

Piątek, 7 kwietnia
18.00 Liturgia Męki Pańskiej

Sobota, 8 kwietnia
21.00 Wigilia Paschalna
1) + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 6)
2) + Jerzy Lesiński (r. śm.)

Niedziela, 9 kwietnia
6.00 Rezurekcja – Za Parafian
9.30 + Janina Dziejak, rodzice, bracia Stanisław i Kazimierz oraz zmarli z rodziny Brockich
11.00 + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 7)
12.00 (kaplica) nie ma tej Mszy św.!
12.30 W 50. rocz. Sakramentu Małżeństwa Zdzisławy i Tadeusza Marciszewskich z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny
15.00 + Antoni Zasadowski (83 r. śm.)
18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alfredy i Włodzimierza Niesłuchowskich (z podziękowaniem za ofiarność przy naprawie zegara)
20.00 nie ma tej Mszy św.!

W przypadku dostrzeżenia błędów prosimy o podejście do zakrystii!