21 stycznia 2024 roku III Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Mk 1, 14-20
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Modlitwa przed rozważaniem Słowa Bożego
Maryjo, Matko zawierzenia i kontemplacji; Ty zachowywałaś w swoim sercu Słowa, postawy i gesty Jezusa, rozważałaś je, przyjmowałaś z pokorą i odwagą w swoim życiu; pomóż nam czytać, medytować i kontemplować Słowo Boże, aby poruszało nas do głębi. Uproś nam zdolność odkrywania przemieniającej potęgi Pisma Świętego, w którym Zmartwychwstały Chrystus żyje w mocy Ducha Świętego, objawia się każdemu z nas otwierając najtajniejsze drzwi naszych serc, wchodząc w najskrytsze zakamarki naszej świadomości, napełniając nas wolnością, pogodą ducha, cichością i pokojem. Duchu Święty, Boże! Oświeć nas Słowem, spraw, abyśmy brali Je poważnie i we wszystkich naszych doświadczeniach byli otwarci na to, co Ono objawia, byśmy Mu zaufali w naszym życiu i pozwolili Mu działać w nas według bogactwa Jego potęgi. Amen.

W styczniu łączymy się z Papieżem w modlitwie – O dar różnorodności w Kościele:
Módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.


Intencje mszalne od 14 do 21 stycznia 2024

Niedziela, 21 stycznia
7.30 + Kunegunda, Franciszek i zmarli z rodziny
9.30 + Krystyna Hajdrich (greg. 21)
11.00 O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki Reczuch (z okazji imienin)
12.00 (kaplica) + Zofia i Sylwester Prażanowscy, Zenon Kujawa, zmarli z rodziny Prażanowskich, Grzechowiaków, Kujawów i Chyżewskich
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Bożena Zięba (10 r. śm.)
18.00 + Stanisław Zasadny (15 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Zasadnych i Reiwerów
20.00 O potrzebne łaski i opiekę NMP dla Mateusza w dniu 18. urodzin

Poniedziałek, 22 stycznia
7.00 + Ewa
7.00 + Irena Karczewska (popogrzebowa)
8.30 + Marta i Franciszek Muszyńscy oraz zmarli z rodziny Malcan, Łowickich, Wrotek-Bartkowskich, Zawodniak i Plewów
17.00 + Krystyna Hajdrich (greg. 22)
18.00 + rodzice Halina i Kazimierz oraz zmarli z rodziny z obojga stron

Wtorek, 23 stycznia
7.00 + Ewa
7.00 + Krystyna Hajdrich (greg. 23)
7.00 + Jadwiga Van Gogh (popogrzebowa)
8.30 + Cezary Cytowicz (popogrzebowa)
17.00 + Zbigniew Jabłoński (16 r. śm.)
i rodzice z oboja stron
18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marcina

Środa, 24 stycznia
7.00 + Ewa
7.00 + Aleksander Kopczyński (11 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Kopczyńskich i Zacniewskich
8.30 + Krystyna Hajdrich (greg. 24)
17.00 + Kunegunda Ptak
18.00 + Urszula Sadkowska (12 r. śm.)

Czwartek, 25 stycznia
7.00 + Marianna i Krzysztof Babik
7.00 + Stanisław Wysocki (popogrzebowa)
8.30 + Krystyna Hajdrich (greg. 25)
17.00 + Helena i Antoni Gajlewicz
18.00 + Jarosław, Jan i Jadwiga Zgórzyńscy

Piątek, 26 stycznia
7.00 + Marianna i Krzysztof
7.00 Za narzeczonych, którzy korzystali z Poradni Rodzinnej w naszej parafii
8.30 + rodzice Antoni i Henryka Stępień oraz zmarli z obojga stron
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Krystyna Hajdrich (greg. 26)

18.00 + Fabian Pałaszewski (popogrzebowa)

Sobota, 27 stycznia
7.00 + Krystyna Hajdrich (greg. 27)
7.00 + Marianna i Krzysztof
8.30 + Andrzej Brodowski (od Męskiej Róży Różańcowej)
17.00 + Marta i Leon Rochnowscy oraz Wiesław Szymański
18.00 + Elżbieta Janicka (100. rocz. urodzin)

Niedziela, 28 stycznia
7.30 + Marianna i Krzysztof
9.30 + Krystyna Hajdrich (greg. 28)
11.00 + Władysława i Edward Makowscy
12.00 (kaplica) + Jan Piórkowski (intencja od sąsiadów)
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Michał i Marianna Maćkowscy, Zofia i Franciszek Kępa oraz Teresa Kępianka
18.00 + Anna Delikat (popogrzebowa)
20.00 + Magdalena Mech (6 r. śm.)
W przypadku dostrzeżenia błędów w intencjach prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii!


Działalność gospodarczo-inwestycyjna
parafii Miłosierdzia Bożego
i św. Faustyny w Toruniu w roku 2023

Saldo z dnia 31 grudnia 2022 roku: 11 661 zł

I. Wpływy
1. kolektowe 388 823 zł
2. ofiary za posługi duszpasterskie (śluby, pogrzeby i chrzty) 48 500 zł
3. ofiary ze skarbonek 4 625 zł
4. wynajem powierzchni 76 460 zł
5. darowizny 142 650 zł
6. ofiary kolędowe 86 475 zł 759 194 zł

II.Wydatki
1. utrzymanie (gaz, prąd, woda, telekomunikacja, ochrona,
środki czystości, wynagrodzenia, aprowizacja) 425 340 zł
2. inwestycje (naprawa organów, modernizacja i konserwacja CO,
posadzka przy wejściu do kościoła, remont i umeblowanie mieszkań wikariuszowskich, naprawy bieżące) 136 591 zł
3. liturgia (hostie, wino, kadzidło, oliwa, dekoracje – wystrój) 51 467 zł
4. opłaty administracyjne – podatkowe 142 739 zł
756 146 zł

Saldo na 31 grudnia 2023 roku + 3 048 zł