17 marca 2024 roku V Niedziela Wielkiego Postu

Żywe jest Słowo Boże… J 12, 20-33
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!»
Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».
To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.


W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie – Za współczesnych męczenników:
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.


Ogłoszenia duszpasterskie V Niedziela Wielkiego Postu

1. Gorzkie Żale dzisiaj o godz. 17.20.
Droga Krzyżowa w piątek o godz. 14.30, 16.30 (dla dzieci), po Mszy św. o godz. 18.00 i o godz. 20.00 (dla młodzieży).
Ogólnotoruńska Droga Krzyżowa o godz. 17.00 od kościoła garnizonowego do katedry śś. Janów.
Po Mszy św. o godz. 18.00 z naszego Sanktuarium wyruszy jedna z toruńskich tras tzw. Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, do udziału w której zapraszamy.
2. We wtorek, 19 marca przypada doroczna uroczystość św. Józefa. Odpust na Bielanach – suma o godz. 18.00. U nas po Mszy św. o godz. zawierzenie mężczyzn i rodzin oraz spotkanie wspólnoty męskiej Przymierze 3 Serc. Zapraszamy panów chętnych, by do niej dołączyć.
3. W przyszłą niedzielę, 24 marca przypada Niedziela Palmowa (Męki Pańskiej) i rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia. Na Mszach św. święcimy palmy – przed kościołem będzie można nabyć palmy własnoręcznie przygotowane przez panie ze wspólnoty uMOCniONE MIŁOŚCią. Po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek (zaległa z 25 lutego) przeznaczona na potrzeby polskich misjonarzy.
4. W sobotę, 23 marca comiesięczne spotkanie modlitewne czcicieli św. Ojca Pio.
5. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, zorganizowanie Drogi Krzyżowej ulicami osiedla Kozacka. Dziękujemy za ofiary na inwestycje związane z remontem okien (uchylnych) w kopule kościoła. Bóg zapłać za wspieranie działalności parafialnej i Domu Pomocy „Samarytanin”, jak również za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
Zachęcamy do przekazywania 1,5% podatku dochodowego na Fundację „Samarytanin”. Kolekta z 10 marca: 7 084 zł. Koszt gazu za luty: 8,5 tys. zł.
6. Zachęcamy do nabycia i lektury tygodnika „Niedziela”.

Pozdrawiamy wszystkich i życzymy,
by obumieranie dla naszych słabości przyniosło jak najobfitszy owoc zbawienia!


Spotkania grup parafialnych w tym tygodniu:
• poniedziałek, 18 marca o godz. 19.00 („Samarytanin”) – Słowo Życia – SKRUTACJA!
• środa, 20 marca po Mszy św. o godz. 18.00 (dom katechetyczny) – scholka dziecięca,
• czwartek, 21 marca o godz. 19.00 (dom katechetyczny) – Odnowa w Duchu Św.,
• piątek, 22 marca po Drodze Krzyżowej ok. 19.15 (dom katechetyczny) – schola liturgiczna,
• sobota, 23 marca po Mszy św. o godz. 18.00 (kościół) – wspólnota św. Ojca Pio.


Zaproszenie Szanowni Panowie parafii Miłosierdzia Bożego i wszyscy zainteresowani!
19 marca będziemy przeżywać Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Ten milczący święty, który na kartach Pisma Świętego nie wypowiedział choćby jednego słowa jest postacią absolutnie wyjątkową. Przez swoją postawę zawierzenia Bogu, gdy opiekuje się brzemienną Maryją, a potem chroni Ją i Pana Jezusa przed gniewem Heroda, na zawsze stał się dla kolejnych pokoleń mężczyzn niedoścignionym wzorem.


Intencje mszalne od 17 do 24 marca 2024

Niedziela, 17 marca
7.30 + Halina i Kazimierz Jaworscy oraz Jadwiga i Marian Bojanowscy
9.30 + Bohdana Kossakowska (od sąsiadki Ani)
11.00 + rodzice Antoni i Aniela Zając oraz brat Wacław
12.00 (kaplica) + Teresa Jankowska (greg. 17)
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Irena Czyżniewska (5 r. śm.)
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Alicji w 90. urodziny oraz dla jej dzieci, wnuków i prawnuków
20.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Gertrudy z okazji 95. urodzin oraz + Kazimierz i dziadkowie z oboja, + Bronisław Kleinowski (z okazji 100. urodzin)

Poniedziałek, 18 marca
7.00 O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety (z okazji 70. urodzin)
8.30 + Teresa Jankowska (greg. 18)
17.00 + Zbigniew Jamrozy (popogrzebowa)
18.00 + Józefa i Hieronim Zielińscy (w dniu urodzin)

Wtorek, 19 marca
7.00 + Jan (od rodziny Laszkiewiczów)
8.30 + Józef Zejfer i zmarli z rodziny
17.00 + Teresa Jankowska (greg. 19)
18.00 + Józef, Marian i Marianna Bartoszewscy

Środa, 20 marca
7.00 + mąż Janusz, brat Andrzej, mama Maria
8.30 + Teresa Minikowska
17.00 Dziękczynna z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo
18.00 + Teresa Jankowska (greg. 20)

Czwartek, 21 marca
7.00 + Sylwia i Marek Bruhn
8.30 + Zygfryd Katlewski (popogrzebowa)
17.00 + Teresa Jankowska (greg. 21)
18.00 + syn Sebastian Łapicki (1 r. śm.), mąż Wiesław Łapicki oraz mama Regina Piątkowska

Piątek, 22 marca
7.00 + Marian Orzeszek (2 r. śm.) oraz rodzice Cecylia i Kazimierz
8.30 + Kaźmierz, Zofia, Helena, Eugeniusz i Stanisław Grodziccy, Lucjan i Sabina oraz rodzice Cichoccy
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Józef (38 r. śm.) i Helena Korczyńscy oraz Cecylia i Bronisław Markowscy
18.00 + Teresa Jankowska (greg. 22)

Sobota, 23 marca
7.00 + Teresa Jankowska (greg. 23)
8.30 + Zofia, Roman, Marianna i Irena Wyrzykowscy
17.00 + Stanisława, Teodor, Cecylia i Jerzy Gabor
18.00 + Krystyna Kwietniewska, rodzice Maria i Zygfryd Białkowscy oraz zmarli
z rodziny Kwietniewskich

Niedziela, 24 marca
7.30 + Stanisław Sztangerski
9.30 + Jan, Zuzanna, Józef, Marianna Lis, Stanisław Reczuch
11.00 + Wiesław (4 r. śm.), Wacława
i Benedykt Zielińscy
12.00 (kaplica) + Helena Plichta (od córki Barbary z rodziną)
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Teresa Jankowska (greg. 24)
18.00 + Anna, Marcin i Stanisław
20.00 + Sabina i Stanisław (w kolejną r. śm.) oraz wszyscy zmarli z rodziny Rajczyków

W przypadku dostrzeżenia błędów w intencjach prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii!


Komunikat z posiedzenia Rady Parafialnej
W dniu 6 marca 2024 r. odbyła się zimowo – wiosenna sesja Parafialnej Rady Duszpasterskiej, zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Śpiew i muzyka sakralna w naszej parafii.
2. Pokłosie nawiedzenia relikwii bł. Rodziny Umów.
3. Inwestycje.
4. Wolne głosy.
5. Liturgiczny kalendarz parafii.
W pierwszej części posiedzenia Ksiądz Prałat Proboszcz Stanisław Majewski poinformował radę o zatrudnieniu organisty Pana Józefa Dąbrowskiego z Książek. Z uwagi na fakt, iż Pan organista codziennie dojeżdża do Torunia, nie jest obecny podczas codziennych Mszy św. w godzinach porannych. Nadal pomaga nam wieloletni organista Pan Janek oraz Panowie Tomasz i Radosław.
Ksiądz Proboszcz wyraził radość z nawiedzenia naszej parafii przez Relikwie Błogosławionej Rodziny Ulmów. Oprócz parafian w uroczystości wzięło udział wielu gości z toruńskich parafii. Na pamiątkę tego wydarzenia, Rada zaproponowała, żeby Róża Różańcowa Rodziców modlących się za swoje dzieci, przyjęła Błogosławioną Rodzinę Ulmów za patronów.
Podczas posiedzenia Rady zostały omówione potrzeby inwestycyjne parafii, zwłaszcza naprawa i uszczelnienie okien, aby nie następowała utrata ciepła.
Nasi młodzi, muzykujący kapłani, zwrócili uwagę na potrzebę zakupu nowego sprzętu nagłaśniającego. Ksiądz Proboszcz wskazał, iż kolekta z niedzieli, 14 kwietnia 2024 będzie przeznaczona na potrzeby „muzyczne” parafii.
W nawiązaniu do sytuacji w naszej Ojczyźnie, szczególnie dotyczącej zmian ustawodawczych w sprawie aborcji oraz ataków na Kościół, zapowiedzi usunięcia religii ze szkół, Episkopat Polski zaproponował nowennę w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego w dniach 16-24 marca 2024 roku. Nasza parafia również.