12 maja 2024 roku Wniebowstąpienie Pańskie

Żywe jest Słowo Boże… Mk 16,15-20

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Ku refleksji….

Gdy budzę się rano, mówię:
Jak celnik Zacheusz będę rozdawać…
Jak Szymon będę nieść krzyż innych…
Jak Weronika będę ocierać twarze…
Jak Szczepan dam się kamienować…
Jak Jezus na krzyżu będę przebaczać…


W maju łączymy się z Papieżem w modlitwie – O dobrą formację osób zakonnych i seminarzystów:
Módlmy się, aby siostry i bracia zakonni oraz seminarzyści wzrastali w swoim powołaniu, dobrze korzystając z formacji ludzkiej, religijnej, duchowej i wspólnotowej, dzięki czemu staną się wiarygodnymi świadkami Ewangelii.


Ogłoszenia duszpasterskie Wniebowstąpienie Pańskie

1. Dzisiaj dzieci, które przyjęły I Komunię św. w roku ubiegłym przeżywają swoją rocznicę podczas Mszy św. o godz. 15.00. Tegoroczne dzieci pierwszokomunijne podczas Mszy św. o godz. 18.00 kończą tzw. „biały tydzień”. Dzieciom życzymy, by przyjaźń z Panem Jezusem przez karmienie się Chlebem Eucharystycznym nieustannie wzrastała.
2. Na godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w ramach tzw. Procesji gwiaździstej w intencji Ojczyzny. O godz. 17.00 dołączą do naszej modlitwy uczestnicy tego wydarzenia, którzy przyjadą do naszego Sanktuarium ze swoich parafii.
3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych ku czci NMP – w niedziele i święta o godz. 17.30, w dni powszednie o godz. 17.45.
Dziś po Mszy św. o godz. 18.00, a w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00 odprawiać będziemy nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego.
4. Jutro – w poniedziałek, 13 maja zainaugurujemy tegoroczne nabożeństwa fatimskie. Zapraszamy na godz. 20.30.
5. W najbliższą sobotę, 18 maja zapraszamy na czuwanie modlitewne przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 20.00, a następnie adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 24.00.
6. Jak w latach ubiegłych będzie można przeznaczyć tzw. elektrośmieci na cele misyjne. Będzie je można składać na dziecińcu „Samarytanina” w piątek, 17 maja do godz. 14.00.
7. Dziękujemy za ofiary na rzecz parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”, szczególnie dzisiejsze na cele inwestycyjno-remontowe.
Dzieciom pierwszokomunijnuym dziękujemy za ofiary dla dzieci misyjnych.
8. Zachęcamy do lektury tygodnika „Niedziela”.

Pozdrawiamy wszystkich przeżywających dzisiejszą niedzielę w naszym Sanktuarium
i życzymy, by zawsze żywe w nas był pragnienie nieba!


Spotkania grup parafialnych w tym tygodniu:
• poniedziałek, 13 maja o godz. 17.30 (Samarytanin) – Stowarzyszenie Faustinum,
• poniedziałek, 13 maja o godz. 19.00 (dom katechetyczny) – wspólnota Słowo Życia,
• poniedziałek, 13 maja o godz. 19.30 (dom katechetyczny) – grupa młodzieżowa CUD,
• czwartek, 16 maja o godz. 19.00 (dom katechetyczny) – Odnowa w Duchu Świętym,
• piątek, 17 maja o godz. 18.00 (dom katechetyczny) – zespół Hortus Orandi,
• piątek, 17 maja o godz. 20.00 (dom katechetyczny) – wspólnota męska Przymierze 3 Serc.


Miesiąc kwiecień w księgach metrykalnych:
Chrzty święte:
Antonina Karpińska
Adam Kamil Kwiatkowski
Kacper Tomasz Wójcik
Józef Marchlewski
Julia Maria Okrój.

Pogrzeby:
+ Krystyna Skrzypczak, l. 81
+ Krystyna Walichniewicz, l. 95
+ Kazimierz Melerski, l. 79
+ Mirosława Rochecka, l. 64
+ Dariusz Ciechomski, l. 63
+ Eleonora Olejnik, l. 80 z
+ Krystyna Dukowska, l. 97
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…


Intencje mszalne od 12 do 19 maja 2024

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego, 12 maja
7.30 + syn Wiesław (23 r. śm.), ciocia Kazimiera, Henryk i Alicja Gackowscy, rodzice z obojga stron i pozostali z rodziny
9.30 + Jadwiga Kilian (greg. 12)
11.00 + Helena Adach (3 r. śm.) i Władysław Adach (6 r. śm.)
12.00 (kaplica) + Krzysztof Będlin (8 r. śm.) i rodzice z obojga stron
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + rodzice Halina i Wacław Głowaccy, Apolonia i Feliks Jurkiewicz oraz zmarli
z rodziny Jurkiewicz, Przyborowskich i Cegłowskich
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Tadeusza i Michała (z okazji 7 rocznicy urodzin)
20.00 + Zbigniew Gross (20 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Gross

Poniedziałek, 13 maja
7.00 + Andrzej Bączyński i córka Danuta Radomska
8.30 + Marianna (8 r. śm.) i Jan Saj, Bronisława i Franciszek Wiśniewscy
17.00 + Jadwiga Kilian (greg. 13)
18.00 + Józef Przeradzki (14 r. śm.)

Wtorek, 14 maja
7.00 + Jadwiga Kilian (greg. 14)
8.30 + Agata i jej córka Beata oraz bracia Alojzy i Jacek Braniewscy
17.00 + Jerzy Jankowski (5 r. śm.)
18.00 + Anita Pavlova (z okazji 18 urodzin)

Środa, 15 maja
7.00 O Boże błogosławieństwo dla
ks. Andrzeja Jakielskiego (z okazji urodzin)
8.30 + rodzice Gertruda i Stanisław Tarkowscy oraz Iwona i Henryk
17.00 + Zofia i Jan Zaidlewicz
18.00 + Jadwiga Kilian (greg. 15)

Czwartek, 16 maja
7.00 + Eugeniusz Rączkowski (popogrzebowa)
8.30 + Jadwiga Kilian (greg. 16)
17.00 + Zofia i Józef oraz zmarli z rodziny Politowskich
18.00 + Stanisława Kułak (popogrzebowa)

Piątek, 17 maja
7.00 + Elżbieta Szczepanowska (z okazji 60. urodzin)
8.30 + ks. prałat Zdzisław Wyrowiński
15.00 + Jadwiga Kilian (greg. 17)
18.00 W 18. rocznicę urodzin Ani w podziękowaniu za opiekę Bożą, Maryi i św. Jana Pawła II, za rodzinę i wiarę, z prośbą o obfitość łask i darów Ducha Świętego potrzebnych w pełnieniu woli Bożej w dorosłym życiu

Sobota, 18 maja
7.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Agnieszki (z okazji urodzin)
8.30 + Jadwiga Kilian (greg. 18)
17.00 + Ryszard i Elżbieta Majewscy oraz Jan i Felicja Folborscy
18.00 + Helena i Bernard Głowaccy

Niedziela Zesłania Ducha Świętego,
12 maja
7.30 + Teresa Winiarska (4 r. śm.) i mąż Roman oraz zmarli z rodziny
9.30 + Urszula i Leon Burniewicz oraz zmarli z obojga stron
11.00 + Jadwiga Kilian (greg. 19)
12.00 (kaplica) + Genowefa i Bartłomiej Porada, Krystyna i Marian Lewandowscy, Jadwiga i Marian Krzyżelewscy, Zofia, Jerzy i Ireneusz Szczepankiewicz oraz zmarli z rodziny
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Jadwiga i Adam Jurgielscy
18.00 + Maria, Remigiusz, Zbigniew i Sławomir
20.00 + Feliks (z okazji urodzin i 19 r. śm.) i Urszula Mańkowscy oraz Zbigniew i Irena

W przypadku dostrzeżenia błędów w intencjach prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii!


Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli (święto: 16 maja)

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego Św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa.
Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli.
Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów.
Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość karmiącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami!