Zamówienia archiwum 2018-02-20T23:32:58+00:00

1.Przetarg nieograniczony na dostawę posiłków dla pensjonariuszy miejsc całodobowych okresowego pobytu w Ośrodku Wsparcia o zasięgu gminnym w Toruniu 


2.Przetarg nieograniczony na dostawę posiłków dla pensjonariuszy Ośrodka Wsparcia w formie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu