2 VIII 2020 r., XVIII Niedziela zwykła

Nie potrzebują odchodzić …

Tłumy nakarmione dzięki cudownemu rozmnożeniu chleba i ryb znów będą łaknąć. Uzdrowieni z chorób i tak kiedyś umrą. Jednak głód odczuwany przez ciało nie jest najgorszym z głodów. Również choroby i cierpienie fizyczne nie są największym nieszczęściem. Trudniej zaspokoić głód i uleczyć cierpienie duszy zranionej grzechem, która nie pamięta o Bogu i jest odłączona od źródła życia, strącona w otchłań samotności.

Tego właśnie głodu i cierpienia naszych dusz Bóg dotyka w Eucharystii. „Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? (…) Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie”. „Ja jestem chlebem życia, kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął”.


W sierpniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za wszystkie osoby, które pracują i żyją dzięki morzu, w tym marynarzy, rybaków i ich rodziny.


XVIII Niedziela zwykła – 02 VIII 2020

1. Miesiąc sierpień to szczególny czas pamięci historycznej dla naszego Narodu. Pasterze Kościoła wzywają do zachowania abstynencji od napojów alkoholowych.

2. Dzisiaj przez cały dzień możemy uzyskać odpust zupełny we wszystkich kościołach pod zwykłymi warunkami ze względu na zasługi św. Franciszka, tzw. Porcjunculi.

3. Inauguracyjna Msza dla pieszej pielgrzymki toruńskiej odprawiona zostanie we wtorek (4.08) o godz. 6.00 w katedrze śś. Janów przez biskupa Wiesława Śmigla. Jej specyficzny charakter przedstawiliśmy w gazetce parafialnej 14 lipca. Również szczególny charakter będzie miała minipielgrzymka, którą będziemy gościć w naszym Sanktuarium w piątek 7.08 o godz. 15.00 (w Godzinie Miłosierdzia).

4. We wtorek 6.08 przypada Święto Przemienienia Pańskiego. Msze św. jak w dni powszednie.

5. W tym tygodniu przypadają I czwartek i I piątek miesiąca. Zachęcamy
do korzystania z sakramentów świętych. Spowiedź święta przed każdą Mszą świętą. W piątek kolekta na misje. Chorych odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę w godzinach przedpołudniowych na wyraźne życzenie.

6. Jest jeszcze możliwość wcześniejszego przyjęcia dzieci do I Komunii św. (16 i 23. 08). Zgłoszenie w biurze parafialnym lub zakrystii po Mszy św. o godz. 8.30.

7. W piątek 7 sierpnia comiesięczny apel jasnogórski w intencji papieża Franciszka
o godz. 20.30.

8. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać za ofiary na rzecz funkcjonowania parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”. Kolekta z 26.07: 4711 zł.

9. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich.

Do wieczności odeszli:
Bogusław Perczak, l. 84
Stanisław Jakubowski, l. 65
Teresa Zakrzewska-Kwiatkowska, l. 85,
Jacek Sumara, l. 40

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich Parafian i Gości i życzymy, by Jezus – Król Miłosierdzia zaspokajał wszystkie nasze głody, karmiąc Chlebem Eucharystycznym.


INTENCJE MSZALNE

Niedziela 2 sierpnia
7.30 + rodzice Elżbieta i Konrad Tarczykowscy
7.30 + Aniela i Franciszek Zielińscy
9.30 + Aleksy Szkodziński (z okazji ur.)
11.00 + mąż Konrad Żabski (16 r. śm.), dzieci Wiesława i Jan, zmarli z rodzinySzlachetka, Wieczorkowskich, Żabskich,Szweda i Kibiłko
12.30 – suma w intencji parafian
18.00 – w intencji adopcji dziecka poczętego
20.00 + Mariusz Szałkowski – greg.

Poniedziałek 3 sierpnia
7.00 + Mariusz Szałkowski – greg.
8.30 + Jan Przybylski
17.00 – dziękczynna za 18 lat życia z prośbąo Boże błogosławieństwo, zdrowie, wiaręi dobry wybór drogi życiowej dla wnukaJakuba oraz o zdrowie Ani i Julki
17.00 + syn Janusz, ojciec Stanisław
(100 r. śm.) zmarli z rodzin Kopczyńskich, Żbikowskich, BarbaraFurmańska
18.00 + Aleksandra i rodzice z obojga stron

Wtorek 4 sierpnia
7.00 + syn Rafał Grelewicz (10 r. śm.)
8.30 + Mariusz Szałkowski – greg.
17.00 + o powrót do zdrowia Kazimiery
17.00 + zmarli z rodzin Puszakowskich, Zacharskich, Laszkiewicz, Waligórów, Sójka i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 – dziękczynna za odebrane łaski

Środa 5 sierpnia
7.00 + Mariusz Szałkowski – greg.
8.30 + Franciszek, Jan, Leon, Katarzyna,Jan, Anna i zmarli z rodziny Donarskich
17.00 – o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny
17.00 + Anna Błażejewska
18.00 + Małgorzata, Henryk, Marianna i zmarli z rodziny

Czwartek 6 sierpnia
7.00 + Mariusz Szałkowski – greg.
8.30 – za nowożeńców Natalię i Jakuba
17.00 – o błog. Boże i potrzebne łaski dla Marleny i Przemysława Deczyńskich z okazji 4 r. ślubu
17.00 + Jan i Franciszek
18.00 + mama Janina Żuchowska (21 r. śm.) i zmarli z obojga stron

Piątek 7 sierpnia
7.00 – o potrzebne łaski dla chrześniaków
8.30 + Mariusz Szałkowski – greg.
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 – dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Aliny i Adama z okazji 29 r. ślubu
17.00 + Jadwiga i Edmund Hajewscy
18.00 + Zofia (35 r. śm.) i Barbara Daszczyńskie

Sobota 8 sierpnia
7.00 + Mariusz Szałkowski – greg.
8.30 + rodzice Gumińscy i zmarli z rodziny
17.00 + rodzice Franciszka i Franciszek Pawlikowscy, Władysława i rodzeństwo Edyta, Czesław, Wojciech, córka Małgorzata
17.00 + Marian Filar
18.00 – rez. p. Bogacki

Niedziela 9 sierpnia
7.30 – dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla członków Róż św. Faustyny i św. Teresy
7.30 + Danuta Filbrandt (2 r. śm.), Aurelia Janus (2 r. śm.)
9.30 + Antonina i Paweł Kubka, Jan  i Zuzanna Lis, Stanisław Reczuch
11.00 + rodzice Janina i Stefan Walczak, mąż Ryszard Stefański
12.30 – suma w intencji parafian
18.00 + Wiesław Marzec
20.00 + Mariusz Szałkowski – greg.


Sierpniowa abstynencja błogosławionym świadectwem i odpowiedzialnym stylem życia

Dobrowolna abstynencja od alkoholu, podjęta w sierpniu przez dorosłych, jest wymownym świadectwem troski o trzeźwość polskiego narodu. To świadectwo z pewnością pomoże wielu osobom uwikłanym w pijaństwo i alkoholizm wrócić na drogę wolności. Jest to też cenny przykład dawany dzieciom, pokazujący im, że można cieszyć się życiem bez substancji, które oszukują i zabijają na raty.
Zachęcamy wszystkich dorosłych, aby odważnie podjęli tę decyzję, której skutki są zawsze błogosławione. Jest to niezmiernie ważne szczególnie w sytuacji pandemii oraz rosnącego bezrobocia i ubóstwa. Niech jak najwięcej Polaków z odwagą powie: Nie piję, bo kocham.
Nie piję, bo chcę dać przykład trzeźwego, odpowiedzialnego życia.
Nie piję, bo jestem potrzebny moim bliskim w każdej chwili. Nie piję, bo pamiętam słowa bł. ks. Bronisława Markiewicza, że ten, kto wychowuje dzieci i młodzież, a sięga po alkohol, kto rozpija dzieci i młodzież, ten jest zdrajcą narodu i wiary. Nie piję, bo wiem, że alkohol może zniewolić każdego, bez względu na wiek, płeć, pozycję społeczną czy wykonywany zawód. Nie piję, bo pragnę cieszyć się wolnością, której fundamentem jest cnota trzeźwości.
Niech Bóg błogosławi tym wszystkim, którzy z radością podejmą decyzję o sierpniowej abstynencji. Kroczmy razem z Maryją drogą Chrystusowej wolności do pełnego zwycięstwa.

bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP
ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych