30 października 2022 roku, XXXI Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Łk 19, 1-10

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».
Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».

Akt miłosierdzia za dusze w czyśćcu cierpiące:
O Niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia, która widziałaś święte Ciało ukochanego Syna Twojego wzniesione na krzyżu, patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego Krwią i byłaś obecna przy okrutnej Jego śmierci. Polecamy Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu i błagamy, racz wejrzeć na nie okiem miłosierdzia Twojego i uproś im wybawienie z mąk. Dla uproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana, przebaczamy szczerze i serdecznie tym wszystkim, którzy nas obrazili i przez Twoje wstawiennictwo prosimy Jezusa o udzielenie im wszelkiego dobra – łaski i błogosławieństwa w zamian


W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie – Za dzieci, które cierpią
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty
‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.


Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła i uroczystość Wszystkich Świętych

1. Kończy się miesiąc październik. Zapraszamy serdecznie na ostatnie nabożeństwa różańcowe. Dzisiaj o godz. 17.00. Jutro po Mszy św. o godz. 17.00, a dla dzieci o godz. 16.30 (w kaplicy).

2. We wtorek, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Czcimy wszystkich, którzy osiągnęli już niebo. Msze św. w porządku niedzielnym, z wyjątkiem Mszy św. o godz. 12.00 (w kaplicy). Natomiast Msza św. o godz. 15.00 tradycyjnie będzie odprawiona na Cmentarzu Komunalnym nr 2, poprzedzona procesją za zmarłych o godz. 14.30. Na Mszę św. prosimy zgromadzić się przy Krzyżu cmentarnym. Ofiary podczas kolekty na tej Mszy św. przeznaczone są na utrzymanie „Samarytanina”.

W uroczystość Wszystkich Świętych i przez oktawę Dnia Zadusznego możemy uzyskać raz jeden dziennie odpust zupełny za zmarłych. We wtorek przez nawiedzenie kościoła i modlitwę w intencjach papieskich. W oktawie Dnia Zadusznego przez nawiedzenie cmentarza i modlitwę w intencjach zmarłych. Warunek zasadniczy to stan łaski uświęcającej.

3. Cały czas można składać ofiary na czy to na Mszę św. tzw. wspólną za zmarłych (Dzień Zaduszny o godz. 18.00) czy to na wypominki jednorazowe lub całoroczne w zakrystii lub w biurze parafialnym.
Na Mszy św. o godz. 18.00 tradycyjnie wspominamy zmarłych minionego roku. Bliscy takiej osoby zmarłej z zapaloną świecą wypowiadają imię tej osoby w czasie modlitwy wiernych.

4. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek, I piątek i I sobota listopada. Korzystajmy z sakramentów świętych, zwłaszcza w intencji zmarłych. Spowiedź św. przed każdą Mszą św. i w piątek od 15.00 do 17.00. Dzieci zapraszamy do sakramentu pokuty i pojednania w czwartek od godz. 16.30. W czwartek po Mszy św. o godz. 17.00 Różaniec w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Po Mszy św. o godz. 18.00 comiesięczne spotkanie liderów grup i ruchów z naszej parafii.
W piątek kolekta na cele misyjne.
W sobotę po Mszy św. o godz. 7.00 wspólny śpiew Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, w godzinach przedpołudniowych odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną. Nabożeństwo I. soboty po Mszy św. o godz. 18.00 po czym czuwanie obrońców życia przed Najświętszym Sakramentem do godz. 21.00.

5. Spotkanie z rodzicami młodzieży klas VII i VIII w niedzielę, 6 listopada po Mszy św. o godz. 15.00.

6. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za materialne wspieranie parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”.
Kolekta z 23.10: 5 674 zł.
Akcji Katolickiej Bóg zapłać za przygotowaną wystawę o św. Janie Pawle II na Dzień Papieski.
Dzisiaj po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na działalność charytatywną parafii.

7. Polecamy najnowszy numer tygodnika „Niedziela”.


Pozdrawiamy wszystkich uczestników Eucharystii  i życzymy, by miłosierne spojrzenie Jezusa na nas było naszą radością.


Intencje mszalne od 30 października do 6 listopada 2022

Niedziela, 30 października
7.30 + rodzice Józef i Józefa, brat Zygmunt, mąż Stefan, zięć Tadeusz oraz mama Kazimiera
9.30 + Jerzy Talar
11.00 + Helena, Marian i Zbigniew
12.00 + Helena Żywicka (1 r. śm.) – od męża z rodziną
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Krzysztof Kijek
18.00 + Zofia Bąk (12 r. śm.), Stanisław Bąk (20 r. śm.), Roman Bąk (5 r. śm.), Janina Koc (19 r. śm.), Franciszek Koc (28 r. śm.), Genowefa Pluskota (3 r. śm.)
20.00 + Pelagia i wszyscy zmarli z rodziny Branickich i Guziewiczów

Poniedziałek, 31 października
7.00 O nawrócenie i łaski dla Bartka
8.30 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Brygidy
17.00 + Hanna Folk
18.00 + Stanisław i Józefa Potaś oraz zmarli z obojga stron

Wtorek, 1 listopada
7.30 Dziękczynna za 160. lat istnienia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z prośbą o dar nowych powołań do Zgromadzenia
9.30 + Aleksander Jagiełka, zmarli z rodziny Jagiełka i Lesińskich
11.00 + wszyscy zmarli
12.00 – nie ma tej Mszy św.!
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 Msza św. na Cmentarzu Komunalnym nr 2
18.00 + Bogdan Świtajski
20.00 + Jolanta (16 r. śm.), Halina i Wiesław Kentzer, Maria i Stanisław Federscy oraz dziadkowie z obojga stron

Środa, 2 listopada
7.00 + Jarosław Podborowski (od Alicji i Patrycji)
9.30 + Halina i Kazimierz Markowscy oraz zmarli z ich rodziny
15.00 + Elwira Wiśniewska (r. śm.)
16.30 + Łucja Szydłowska, Dymitr Szczołkow, Henryk Schery
18.00 Msza św. wspólna za zmarłych

Czwartek, 3 listopada
7.00 + Eugeniusz, Maria i Helena Tibin
8.30 + Marianna Lis, Feliks, Stanisław
17.00 + Antoni Gawrych
18.00 + Gabriela Otremba (1 r. śm.)

Piątek, 4 listopada
7.00 + Krzysztof Grochala (greg. 1)
8.30 + Zygmunt Chmieliński (7 r. śm.)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Zbigniew Banaś (10 r. śm.)
18.00 + Genowefa, Franciszek i Tadeusz Kużel oraz zmarli z rodziny Gabor i Kużel

Sobota, 5 listopada
7.00 + Krzysztof Grochala (greg. 2)
8.30 O Boże błogosławieństwo dla Faustina (w dniu urodzin)
17.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Celiny za wstawiennictwem Matki Bożej
18.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

Niedziela, 6 listopada
7.30 + Henryk Filbrandt (2 r. śm.), Władysław Janus (2 r. śm.) i zmarli z rodziny
9.30 + Ignacy Kossakowski (22 r. śm.)
11.00 + Łukasz Zaidlewicz (30 r. śm.)
12.00 + Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Laury (z okazji 1. urodzin) oraz dziękczynna za prowadzenie w życiu zawodowym i prywatnym
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Stanisława i Piotr Oberlan (od zięcia Wacława, syna Edmunda i synowej Ewy)
18.00 + bracia Czesław, Piotr, Wacław, Tadeusz oraz rodzice Rutkowscy i zmarli z rodziny Zawadzkich
20.00 + Krzysztof Grochala (greg. 3)