6 listopada 2022 roku, XXXII Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Łk 20, 27-38

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób:
«Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».


W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie – Za dzieci, które cierpią.
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.


  Ogłoszenia duszpasterskie XXXII Niedziela Zwykła

1. Modlitwą i przez nawiedzenie cmentarzy przychodzimy z pomocą duszom w czyśćcu cierpiącym. Można jeszcze do środy zamawiać wypominki jednorazowe (w oktawie Dnia Zadusznego) i wypominki całoroczne.
2. Jutro, w poniedziałek, 7 listopada comiesięczne spotkanie formacyjne Faustinum o godz. 17.00.
3. Także jutro o godz. 20.30 zapraszamy na comiesięczny Apel Jasnogórski w intencji papieża Franciszka.
4. W piątek, 11 listopada przypada liturgiczne wspomnienie św. Marcina z Tours. Jest to również 104. rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach zaborów. Msza św. dziękczynno-błagalna w intencji Ojczyzny o godz. 9.30.
Porządek Mszy św. w tym dniu: 7.00, 9.30, 11.00, 15.00, 16.30 i 18.00.
Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Wywieśmy flagi narodowe.
Jest to również 5. rocznica nominacji Biskupa Wiesława Śmigla na Biskupa Toruńskiego. Otaczamy naszego Pasterza pamięcią modlitewną.
5. Rodziców młodzieży klas VII i VIII zapraszamy na spotkanie z katechetami dzisiaj po Mszy św. o godz. 15.00.
6. Za tydzień obchodzić będziemy Dzień Ubogich w Kościele i Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym.
7. Za dwa tygodnie (20 listopada) poświęcimy opłatki na stół wigilijny. Serdecznie prosimy roznosicieli opłatków o zgłoszenie swojego akcesu do dystrybucji opłatkowej. I tak jak w ubiegłym roku przez 3 niedziele będziemy wręczać po Mszy św., a stali roznosiciele będą je dostarczać do naszych domów. Spotkanie opłatkowiczów w piątek, 18 listopada po Mszy św. o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy.
8. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za ofiary na funkcjonowanie parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”. W przyszłą niedzielę nasza kolekta inwestycyjno-remontowa.
Kolekta z 30.10: 5 184 zł.
Bóg zapłać za ofiary na cele charytatywne: 2 773,30 zł.
Dziękujemy za pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu nabożeństwa żałobnego na cmentarzu w uroczystość Wszystkich Świętych.
9. Zachęcamy do lektury najnowszego numeru tygodnika „Niedziela”.

Pozdrawiamy jak najserdeczniej wszystkich modlących się w naszym Sanktuarium i życzymy, by Król Miłosierdzia dał nam udział w swoim Zmartwychwstaniu!


Intencje mszalne od 6 do 13 listopada 2022

Niedziela, 6 listopada
7.30 + Henryk Filbrandt (2 r. śm.), Władysław Janus (2 r. śm.) i zmarli z rodziny
9.30 + Ignacy Kossakowski (22 r. śm.)
11.00 + Łukasz Zaidlewicz (30 r. śm.)
12.00 + Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Laury (z okazji 1. urodzin) oraz dziękczynna za prowadzenie w życiu zawodowym i prywatnym
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Stanisława i Piotr Oberlan (od zięcia Wacława, syna Edmunda i synowej Ewy)
18.00 + bracia Czesław, Piotr, Wacław, Tadeusz oraz rodzice Rutkowscy i zmarli z rodziny Zawadzkich
20.00 + Krzysztof Grochala (greg. 3)

Poniedziałek, 7 listopada
7.00 O dary Ducha Świętego dla posługujących nam księży
8.30 + Barbara Mroczkowska (popogrzeb.)
17.00 + Ewa Rygielska (od kuzynki Hani Okrucińskiej)
18.00 + Krzysztof Grochala (greg. 4)

Wtorek, 8 listopada
7.00 + zmarli z rodzin Włodarskich, Grajewskich i Ochocińskich
8.30 + Krzysztof Grochala (greg. 5)
17.00 + Czesław (14 r. śm.) i Lubomira Kardas
18.00 + Franciszek Rzemieniewski

Środa, 9 listopada
7.00 + Krzysztof Grochala (greg. 6)
8.30 + Jarosław Podborowski (popogrzeb.)
17.00 + Wynagradzająca Sercu Maryi za grzechy rodziny z prośbą o uzdrowienie
18.00 + Jadwiga i Adam Jurgielscy

Czwartek, 10 listopada
7.00 O nawrócenie i łaski dla Bartka
8.30 + Stanisław Janiak
17.00 + Krzysztof Grochala (greg. 7)
18.00 + Antoni Marchlewicz

Piątek, 11 listopada
7.00 + Krzysztof Grochala (greg. 8)
9.30 Za Ojczyznę
11.00 + Ryszard Kawczyński (5 r. śm.) oraz rodzice i zmarli z rodziny
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
16.30 + Włodzimierz Piasecki (1 r. śm.)
16.30 + Danuta i Jan Lenc i zmarli z rodziny Walczaków
18.00 + Maciej Kozłowski

Sobota, 12 listopada
7.00 + Elżbieta Węsierska (popogrzeb.)
8.30 + Mirosława Żak (4. m-ce po śmierci)
8.30 + Elżbieta Zakrzewska (popogrzeb.)
17.00 + Krzysztof Grochala (greg. 9)
18.00 + tata Kazimierz Markowski (23 r. śm.)

Niedziela, 13 listopada
7.30 Dziękczynna w 14. urodziny Karoliny i 12. urodziny Patryka z prośbą o Boże błogosławieństwo
9.30 + Stanisław Kamiński (1 r. śm.)
11.00 + Zofia, Zygmunt oraz zmarli z rodzin Piotrkiewicz, Wasilewskich i Romanowskich
12.00 + Krystyna i Jan Kowalscy
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Stanisław i Teresa Bojanowscy
18.00 + Andrzej Wiśniewski (2 r. śm.) i zmarli z rodziny
20.00 + Krzysztof Grochala (greg. 10)