27 listopada 2022 roku, I Niedziela Adwentu

Żywe jest Słowo Boże… Mt 24, 37-44
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Modlitwa adwentowa
Z Maryją, napełnioną Duchem Świętym i otwartą na Twoje słowa pomóż nam, Panie, rozpoznawać Twoją wolę i wypełniać ją w każdym momencie.
Z Maryją, która udała się do swej krewnej, Elżbiety, pomóż nam, Panie, być uczynnymi i służyć bliźnim z radością i gorliwością.
Z Maryją, która kształtowała serce i oblicze Jezusa, daj, Panie, wszystkim rodzicom przyjmować z radością i miłością ich nowonarodzone dzieci. Spraw, by wychowywali je po chrześcijańsku i pomagali im odkryć ich powołanie.
Maryi, Matce nadziei i Tobie, Panie, powierzamy wszystkich tych, którzy przeżywają czas próby, choroby, niepokoju, tych, którzy będą przeżywać Boże Narodzenie samotnie, lub w cierpieniu.


W grudniu łączymy się z Papieżem w modlitwie – za organizacje wolontariatu
Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.


Ogłoszenia duszpasterskie I Niedziela Adwentu

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok kościelny i liturgiczny pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, a tym samym Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana, przeżywając historyczne oczekiwania przed Bożym Narodzeniem i oczekując Jego przyjścia w chwale na końcu czasów (paruzja). Nasze oczekiwanie wyrażamy przez udział w Roratach (Mszy św. przed świtem o godz. 6.15), udział w rekolekcjach adwentowych (od przyszłej niedzieli, 4 grudnia), przez spowiedź adwentową i uczynki miłosierdzia. Jako wyraz naszej czujności niech będą zapalone lampiony na Roratach. Dzieci za udział w Roratach otrzymywać będą obrazki, które po złożeniu stanowić będą szopkę bożonarodzeniową.
2. Wspólnota kobiet powstała przy naszej parafii zaprasza na cykl spotkań zatytułowanych Kobiety, które ukochał Bóg. Pierwsze z nich już dzisiaj po Mszy św. o godz. 18.00 w salce parafialnej.
3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek, I piątek i I sobota grudnia. Spowiedź św. na Roratach, przed Mszami św., w piątek w godz. 15.00-17.00. Dzieci i młodzież zapraszamy do sakramentu pokuty i pojednania w czwartek od godz. 16.30.
W czwartek po Mszy św. o godz. 17.00 Różaniec w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Po Mszy św. o godz. 18.00 – comiesięczne spotkanie liderów grup i ruchów kościelnych działających w naszej parafii.
W sobotę nabożeństwo ku czci NMP po Mszy św. o godz. 18.00 i czuwanie obrońców życia do godz. 21.00.
Chorych w grudniu odwiedzimy w sobotę, 17 grudnia. Chorych nieobjętych stałą posługą prosimy zgłaszać w zakrystii lub biurze parafialnym.
4. W środę, 30 listopada święto św. Andrzeja Apostoła. Imieniny Biskupa Seniora Andrzeja Suskiego i odpust w parafii św. Andrzeja na Jarze.
5. Dziękujemy za przygotowanie wczorajszego nabożeństwa adwentowego i dekoracji adwentowych oraz za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać serdecznie za ofiary na funkcjonowanie parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”, zwłaszcza składane przy roznoszeniu i rozdawaniu opłatka na stół wigilijny. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w to działo. Po Mszach św. zbiórka pieniężną do puszek na paczki świąteczne dla ubogich naszej parafii. Za tydzień w całej Polsce tradycyjna zbiórka na Pomoc Kościołowi na Wschodzie. W sklepiku i u ministrantów świece Caritas Wigilijnego Działa Pomocy Dzieciom.
W przyszłą niedzielę, jak dotychczas w sezonie grzewczym, kolekta przeznaczona na dofinansowanie ogrzewania kaplicy i kościoła. Za włączenie się w ten rodzaj wspólnego dobra serdeczne Bóg zapłać.
Kolekta z 20.11: 5 462 zł.

Bóg zapłać za ofiarę (1 500 zł) z racji pogrzebu śp. Elżbiety Szczepańskiej, które z woli zmarłej złożone zostały zamiast kwiatów na rzecz „Samarytanina”.
6. Zachęcamy do lektury najnowszego numeru tygodnika „Niedziela”.

Pozdrawiamy jak najserdeczniej wszystkich, którzy w naszym Sanktuarium rozpoczęli Adwent i życzymy dobrego przeżycia tego czasu oczekiwania.


Intencje mszalne od 27 listopada do 4 grudnia 2022

Niedziela, 27 listopada
7.30 + Joanna (15 r. śm.)
9.30 + Danuta Kapel (2 r. śm.) oraz rodzice Zygmunt i Honorata
11.00 + Aniela i Zbigniew (r. śm.)
12.00 O łaskę uzdrowienia dla Marleny Bednarczyk i jej córki
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + z rodziny Magdzińskich, Majewskich i Muszyńskich
18.00 + mama Barbara Piątek
20.00 + Krzysztof Grochala (greg. 24)

Poniedziałek, 28 listopada
6.15 + Krzysztof Grochala (greg. 25)
7.00 O dary Ducha Św. dla posługujących nam księży
8.30 + ks. prałat Zdzisław Wyrowiński
17.00 + Władysław Jakubowski (15 r. śm.)
i Zofia Jakubowska (7 r. śm.)
18.00 + Gertruda Białkowska (22 r. śm.)

Wtorek, 29 listopada
6.15 + Gerarda Kuźmierkiewicz (popogrzeb.)
7.00 O rozpoznanie powołania i łaski dla Mateusza
8.30 + Adam Kaladzicz (popogrzeb.)
17.00 + Bronisława i Władysław Nowaków
18.00 + Krzysztof Grochala (greg. 26)

Środa, 30 listopada
6.15 O Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla Andrzeja (w dniu imienin
7.00 + Ewa Rygielska (od Małgorzaty i Wojciecha Będlin)
8.30 + Helena, Zofia i Kazimierz Grodziccy
17.00 Z okazji 39. urodzin Cypriana z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia
18.00 + Krzysztof Grochala (greg. 27)

Czwartek, 1 grudnia
6.15 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Jolanty
7.00 O dary Ducha Św. dla posługujących nam księży
8.30 + Waldemar Modrzewski (popogrzeb.)
17.00 + Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk (greg. 1)
18.00 + Krzysztof Grochala (greg. 28)

Piątek, 2 grudnia
6.15 + Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk (2)
7.00 O rozpoznanie powołania i łaski dla Mateusza
8.30 + Janina Chojnacka (popogrzeb.)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 Dziękczynna z okazji urodzin Rafała z w 18. rocznicę ślubu Iwony i Rafała
18.00 + Krzysztof Grochala (greg. 29)

Sobota, 3 grudnia
6.15 + Józefa, Jesionowska (14 r. śm.), Stanisław (53 r. śm.) oraz Mieczysław, Adam, Jerzy, Wiesława Rygielska (intencja od całej rodziny)
7.00 + Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk (3)
8.30 + Danuta (1 r. śm.) i Henryk
(16 r. śm.) oraz Eugenia i Jan, Anna i Józef
17.00 + Krzysztof Grochala (greg. 30)
17.00 + Hania Gordon (2 r. śm.)
18.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

Niedziela, 4 grudnia
7.30 + Janina Drobna (2 r. śm.)
9.30 + Barbara Zajdlewicz, zmarli z rodziny Zajdlewicz i Malewskich oraz Magda Zaidlewicz-Wołoszyk
11.00 O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Wiktorka (z okazji 4. urodzin)
12.00 + rodzice Eleonora i Henryk, Stanisława i Kazimierz oraz dziadkowie
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Tobiasza (z okazji 18. urodzin)
18.00 + Anastazja i Władysława
20.00 + Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk (greg. 4)