16 kwietnia 2023 roku, Niedziela Bożego Miłosierdzia

Żywe jest Słowo Boże… J 20, 19-31

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.


W kwietniu łączymy się z Papieżem w modlitwie – O kulturę wyrzeczenia się przemocy
Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy,
do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.


Ogłoszenia duszpasterskie
Święto Miłosierdzia Bożego

1. Przeżywamy doroczną uroczystość odpustową – święto Miłosierdzia Bożego. Serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów nawiedzających nasze Sanktuarium.
Suma odpustowa z błogosławieństwem obrazów Jezusa Miłosiernego pod przewodnictwem Biskupa Toruńskiego Wiesława Śmigla o godz. 15.00. Nabożeństwo oczekiwania o godz. 14.30.
Poza sumą Słowo Boże głosi Ks. dr Michał Oleksowicz, wicerektor naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.
2. Po Mszach św. tradycyjna zbiórka pieniężna do puszek na rzecz diecezjalnej Caritas.
3. Od przyszłej niedzieli, 23 kwietnia rozpoczynamy Tydzień Biblijny. Niedziela ta jest Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego.
4. Serdeczne Bóg zapłać za przygotowanie dzisiejszej uroczystości – zwłaszcza przez udział w nowennie do Miłosierdzia Bożego. Dziękujemy naszym Siostrom ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia za zaangażowanie się w to dzieło.
Bóg zapłać za wszelkie wsparcie funkcjonowania parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”. Kolekta na ten cel z I święta Wielkiej Nocy: 6 584 zł. Zachęcamy do przekazywania 1,5% podatku dochodowego na to nasze dzieło miłosierdzia.
7. Zachęcamy do lektury tygodnika „Niedziela”.

Jezu, ufam Tobie!


Intencje mszalne od 16 do 23 kwietnia 2023

Niedziela, 16 kwietnia
7.30 + Janina i Czesław Czarneccy, Marianna i Aleksander Foigt, Jan Szostakowski oraz zmarli z rodziny
9.30 + Kazimiera Zejfer (3 r. śm.)
11.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Andrzeja (z okazji 70. urodzin)
12.00 (kaplica) + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 14)
12.30 + mąż Roman, rodzice i teściowie
15.00 Suma odpustowa – Za Parafian
18.00 + Anna Muzioł (2 r. śm.) i zmarli z rodziny
20.00 ++ rodzice Helena i Antoni oraz brat Tadeusz Tarczykowscy

Poniedziałek, 17 kwietnia
7.00 + Ryszard Frost (popogrzebowa)
8.30 + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 15)
17.00 + Czesława, Leszek i Hanna Tacikowscy
18.00 + rodzice i teściowie Hipolita i Mieczysław Szukalscy oraz Halina, Krystyna i Mieczysław Żurawscy
18.00 + Marcin Jędrak (od Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego)

Wtorek, 18 kwietnia
7.00 O błogosławieństwo Boże dla Ani
8.30 + Krystyna Stępień (popogrzebowa)
17.00 + Mateusz (1 r. śm.) oraz Krystyna i Jan
18.00 + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 16)

Środa, 19 kwietnia
7.00 + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 17)
8.30 Za dusze czyśćcowe
17.00 + Norbert „Maksio” Czachowski
18.00 + prof. Czesław Kosakowski

Czwartek, 20 kwietnia
7.00 + Jolanta Zielińska (popogrzebowa)
8.30 + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 18)
17.00 + Bernard Boniewicz (55 r. śm.) i Helena Boniewicz
18.00 + Henryk Kazimierkiewicz (5 r. śm.)

Piątek, 21 kwietnia
7.00 + Gabriela Górecka
8.30 + Jan Pronobis (6 r. śm.) oraz rodzice Joanna i Władysław
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Krystyna i Tadeusz Guśpiel oraz zmarli z rodziny
18.00 + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 19)

Sobota, 22 kwietnia
7.00 Za dusze czyśćcowe
8.30 + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 20)
17.00 Dziękczynna z okazji 50. rocz. małżeństwa Hanny i Edmunda Pliszczyńskich z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny
18.00 + Stefania Skarbek (7 r. śm.) oraz Włodzimierz Skarbek (1 r. śm.)

Niedziela, 23 kwietnia
7.30 + Joanna Wasilewska, Augustyn Lemańczyk i Stanisław Wasilewski oraz zmarli z rodziny
9.30 + Henryk Grzelczak (4 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron
11.00 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Janiny i Jana (z okazji urodzin) oraz dla ich dzieci i wnuczek
12.00 (kaplica) + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 21)
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Irena Czyżniewska (4 r. śm.)
18.00 + Klara, Zdzisław, Mieczysław oraz wszyscy z rodziny Cieślak i Wardęckich
20.00 O Boże błogosławieństwo dla Bogdana Zawadzińskiego

W przypadku dostrzeżenia błędów prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii!