23 kwietnia 2023 roku,
III Niedziela Wielkanocna – Niedziela Biblijna

Żywe jest Słowo Boże… Łk 24, 13-35

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.
On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».
Zapytał ich: «Cóż takiego?»
Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».
Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»
W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.


Ku refleksji… Biblia żyje wtedy, kiedy jest czytana

Biblia stoi na półkach w większości polskich domów, ale z badań wynika, że czyta ją tylko 20 – 30 proc. Polaków. Dziwi to księdza?
Ks. prof. Waldemar Chrostowski, biblista, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich:
Jeżeli istotnie te badania oddają rzeczywistość, byłby to bardzo duży odsetek ludzi, którzy systematycznie sięgają po Pismo Święte. Myślę jednak, że respondenci pytani o czytelnictwo w ogóle i czytelnictwo Biblii w szczególności, chętnie zawyżają odpowiedzi, bo chcą wypaść jak najlepiej. Przecież nie wypada przyznać się, że ktoś w ogóle nie czyta Biblii. Sądzę, że prawdziwy odsetek jest zatem niższy, aczkolwiek sytuacja zmienia się na lepsze. Wiele dobrego zapoczątkował w tej dziedzinie Sobór Watykański II. W swoich dokumentach bardzo mocno podkreślił konieczność tzw. powrotu do źródeł, na których opiera się chrześcijańska wiara i teologia, czyli do Pisma Świętego i tradycji. Skutkiem posoborowej „wiosny biblijnej”, która wciąż trwa, jest obecność egzemplarza Pisma Świętego – czy to całego, czy jego drugiej części, tj. Nowego Testamentu – w większości polskich domów i czytanie go, co się coraz częściej zdarza, także wspólnie w rodzinie.
Św. Hieronim mówił, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.
Ta Hieronimowa formuła zawsze była chętnie przypominana i nie inaczej jest w naszych czasach. Ale można ją również odwrócić: nieznajomość Chrystusa oznacza nieznajomość Pisma Św. Istnieje więc sprzężenie zwrotne między poznawaniem Jezusa Chrystusa a poznawaniem Biblii. Nie ma drogi skuteczniejszej i lepszej niż poznawanie osoby i posłannictwa Chrystusa za pośrednictwem czytania pism, które o Nim opowiadają. Składają się one na kanon ksiąg świętych Kościoła, który określa i wyznacza fundament, podstawę i normę naszej wiary i pobożności. Św. Hieronim wiedział, co mówi, bo to przecież on na przełomie IV i V wieku dokonał pierwszego przekładu na łacinę całego Pisma Świętego z języków oryginalnych, czyli hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Jego przekład przyjął się tak dalece, że przez półtora tysiąca lat, aż do Soboru Watykańskiego II, stanowił Biblię Kościoła katolickiego.


W kwietniu łączymy się z Papieżem w modlitwie – O kulturę wyrzeczenia się przemocy.
Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.


Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Wielkanocna

1. W dzisiejszą niedzielę Kościół w Polsce obchodzi Niedzielę Biblijną i Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Zaczynamy w ten sposób Tydzień Biblijny.
2. Wspólnota modlitewna św. Ojca Pio zaprasza do wspólnej modlitwy dzisiaj po Mszy św. o godz. 18.00.
3. Wspólnota „uMOCniONE MIŁOŚCią” zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Kobiety, które ukochał Bóg”. Dzisiejszą bohaterką będzie Estera. Początek o godz. 19.00 w salce parafialnej.
4. W przyszłą niedzielę pragniemy spotkać się z rodzicami dzieci, które 7 maja mają przystąpić do I Komunii św. Spotkanie po Mszy św. o godz. 15.00.
5. We wtorek, 25 kwietnia przypada święto św. Marka Ewangelisty. Przed Mszą św. o godz. 8.30 procesja błagalna o urodzaje i o pokój na świcie, szczególnie na Ukrainie.
6. W sobotę, 28 kwietnia o godz. 9.30 kolejna Msza św. z modlitwą o uzdrowienie. W piątkowy wieczór po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 22.00.
7. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości odpustu parafialnego – święta Miłosierdzia Bożego. Dziękujemy za ofiary inwestycyjno-remontowe (kolekta: 8 115 zł).
Bóg zapłać za ofiary na cele charytatywne diecezji (2 329 zł).
Zachęcamy do przekazywania 1,5% podatku dochodowego na nasz Dom Pomocy „Samarytanin”.
7. Polecamy aktualny numer tygodnika „Niedziela”.

Serdecznie pozdrawiamy Szanownych Parafian, Czcicieli Miłosierdzia Bożego i Gości.
Niech Zmartwychwstały Jezus – Król Miłosierdzia Bożego obdarza nas swoim pokojem i radością!


Swój Jubileusz 100-lecia urodzin obchodziła nasza Parafianka, Pani Leokadia Kłoczko.
Czcigodnej Jubilatce życzymy zdrowia i obfitości Bożego błogosławieństwa.
Szczęść Boże!


Swój Złoty Jubileusz (50-lecie) Małżeństwa obchodzili Państwo Hanna i Edmund Pliszczyńscy.
Złotym Jubilatom i całej Rodzinie wdzięczni za wielki wkład w życie i rozwój naszej parafii składamy jak najlepsze życzenia:
Bożego błogosławieństwa i potrzebnych łask na dalsze lata kroczenia drogą małżeńskiej miłości!


Intencje mszalne od 23 do 30 kwietnia 2023

Niedziela, 23 kwietnia
7.30 + Joanna Wasilewska, Augustyn Lemańczyk i Stanisław Wasilewski oraz zmarli z rodziny
9.30 + Henryk Grzelczak (4 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron
11.00 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Janiny i Jana (z okazji urodzin) oraz dla ich dzieci i wnuczek
12.00 (kaplica) + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 21)
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Irena Czyżniewska (4 r. śm.)
18.00 + Klara, Zdzisław, Mieczysław oraz wszyscy z rodziny Cieślak i Wardęckich
20.00 O Boże błogosławieństwo dla Bogdana Zawadzińskiego

Poniedziałek, 24 kwietnia
7.00 + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 22)
8.30 + Maria Teresa Chmielewska (popogrzeb.)
17.00 Dziękczynna za dotychczasowe łaski
w 93. rocznicę urodzin Kingi z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski
18.00 + Marianna Bilinkiewicz (1 r. śm.), Władysław oraz Władysława i Edmund Makowscy

Wtorek, 25 kwietnia
7.00 O błogosławieństwo Boże dla Moniki
8.30 + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 23)
17.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę dla Marka z okazji imienin
18.00 + Krzysztof Jaroszewski (24 r. śm.), Gabriela i Henryk Jankiewicz, Jolanta Zwierzchowska

Środa, 26 kwietnia
7.00 + Władysław Zawadzki, rodzice Riske i Zawadzcy, Waldemar, Marian, Jakub i Ryszard Piwoński
8.30 + Jan, Anna i Jerzy Mendel
17.00 + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 24)
18.00 + Ryszarda Wycichowska (2 r. śm.)

Czwartek, 27 kwietnia
7.00 O Boże błogosławieństwo dla Moniki
8.30 + Anna Psuty
17.00 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
18.00 + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 25)

Piątek, 28 kwietnia
7.00 + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 26)
8.30 + Ryszard Chodkowski (13 r. śm.)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Zofia (9 r. śm.) i Tadeusz Rzepka
18.00 + siostra Wiesława Rygielska (2 r. śm.), Mieczysław i Jerzy (6 r. śm.), Józefa, Stanisława, Adam Jesionowscy oraz zmarli z rodzin Szmitów i Zyglarewiczów (od rodziny)

Sobota, 29 kwietnia
7.00 + Jerzy Niedziela (popogrzebowa)
8.30 + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 27)
17.00 + Zygmunt i Zofia Kanonowicz oraz zmarli z rodziny
18.00 + Ryszard (23 r. śm.), rodzice z obojga stron, zmarli z rodziny Przewięźlikowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela, 30 kwietnia
7.30 + Karolina, Aleksander, Jan, Aniela, Wanda i Marianna
9.30 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Zofii (w dniu urodzin)
11.00 + Zygmunt Miziniak, zmarli z rodziny Miziniaków i Rychłowskich
12.00 (kaplica) + Gerarda Kuźmierkiewicz (greg. 28)
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Marian Bandrowski
18.00 + Krystyna Wanatowska, Marianna i Bernard Falkowscy
20.00 + Lubomira Kardas (1 r. śm.) i Czesław Kardas

W przypadku dostrzeżenia błędów prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii!