4 lutego 2024 roku V Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Mk 1, 29-39
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.
Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.


W lutym łączymy się z Papieżem w modlitwie – Za nieuleczalnie chorych: Módlmy się, aby osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne, jak i ludzkie.


Ogłoszenia duszpasterskie V Niedziela Zwykła

1. W ubiegłą niedzielę, 28 stycznia zakończyliśmy tegoroczną wizytę duszpasterską (kolędę). Odwiedziliśmy ponad 2 tys. mieszkań. Spotkaliśmy się z ok. 5 tys. mieszkańców naszej parafii. Przede wszystkim dziękujemy za przyjęcie kolędy i obecność na niej. Tam, gdzie nawiedziliśmy nasze domy, spotkaliśmy się w atmosferze życzliwości i wzajemnego poznania. Modląc się wspólnie o błogosławieństwo w Nowym Roku, słuchając Słowa Bożego dzieliliśmy się wspólnymi sprawami, którymi żyją nasi Parafianie. Serdeczne Bóg zapłać również za wszelkie ofiary wspierające parafię i Dom Pomocy „Samarytanin”.
2. W środę, 7 lutego zapraszamy do wspólnej modlitwy w Apelu Jasnogórskim w intencji papieża Franciszka o godz. 20.30.
3. W przyszłą niedzielę, 11 lutego obchodzimy w Kościele Światowy Dzień Chorego pod hasłem „Niedobrze być człowiekowi samemu”. Modlimy się za chorych i wszystkich, którzy się nimi opiekują. Podczas Sumy o godz. 12.30 udzielimy sakramentu namaszczenia chorych. Prosimy umożliwić ludziom chorym i starym przybycie na nią (chodzi o transport).
4. Za dwa tygodnie – w niedzielę, 18 lutego na Mszy św. o godz. 15.00 nasze Sanktuarium przyjmie relikwie bł. Rodziny Ulmów w ramach peregrynacji tych relikwii po naszej diecezji toruńskiej.
5. Serdeczne Bóg zapłać za dzisiaj złożone ofiary związane z kosztami ogrzewania kościoła i kaplicy.

Kolekta z 28 stycznia: 5 712 zł.
Bóg zapłać za ofiary dla biednych: 3 049 zł 40 gr.
W przyszłą niedzielę nasza comiesięczna kolekta inwestycyjno-budowlana.
6. Polecamy najnowszy numer tygodnika „Niedziela”.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy modlą się w naszym Sanktuarium i życzymy, by Jezus Król Miłosierdzia uleczył wszystkie nasze choroby!
Spotkania grup parafialnych w tym tygodniu:
• poniedziałek, 5 lutego o godz. 19.00 (dom katechetyczny) – Słowo Życia,
• środa, 7 lutego po Mszy św. o godz. 18.00 (salka nad kaplicą) – Akcja Katolicka,
• czwartek, 8 lutego o godz. 19.00 (dom katechetyczny) – Odnowa w Duchu Św.,
• piątek, 9 lutego o godz. 18.00 (dom katechetyczny) – zespół Hortus Orandi,
• sobota, 10 lutego o godz. 15.00 (dom katechetyczny) – wspólnota kobiet uMOCniONE MIŁOŚCią.


Intencje mszalne od 4 do 11 lutego 2024

Niedziela, 4 lutego
7.30 + Jarosław Lipiński (popogrzebowa)
9.30 + Marianna Wysocka (7 r. śm.)
11.00 + Krystyna Czaplińska (greg. 4)
12.00 (kaplica) + Tadeusz (1 r. śm.) i Barbara Mackiewicz
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Marian Czupryniak (od rodziny Lach)
18.00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny
20.00 + Jan i Marianna Marszałkowscy oraz zmarli z rodziny

Poniedziałek, 5 lutego
7.00 + Ewa Sadlok (popogrzebowa)
8.30 + Krystyna Czaplińska (greg. 5)
17.00 + Teofil Drzymalski (9 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron
18.00 + Józef Zejfer

Wtorek, 6 lutego
7.00 Za wszystkich zmarłych
8.30 + Jarosław Marszałkowski (popogrzebowa)
17.00 + Krystyna Czaplińska (greg. 6)
18.00 + Maria Głowacka (9 r. śm.)

Środa, 7 lutego
7.00 + Ewa Sadlok (od Barbary Sadlok z córką Magdaleną)
8.30 + Krystyna Czaplińska (greg. 7)
17.00 + Jarosław Marszałkowski
18.00 + Ewa Sadlok

Czwartek, 8 lutego
7.00 + Joanna Górska (popogrzebowa)
8.30 + Ewa Sadlok (od Alicji i Adama Maciejewskich)
17.00 + Krystyna Czaplińska (greg. 8)
18.00 + Krystyna Bożykowska

Piątek, 9 lutego
7.00 + Andrzej Brodowski (z okazji urodzin – od syna Mirka i żony Iwony)
8.30 + Krystyna Czaplińska (greg. 9)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii Zielińskiej (z okazji ur.)
18.00 + Bronisława Lesińska (r. śm.)

Sobota, 10 lutego
7.00 + mama Janina Gzellla (3 r. śm.)
7.00 O Boże błogosławieństwo dla ks. Mateusza (z okazji urodzin)
8.30 + Adam Przeracki (3 r. śm.)
17.00 + Krystyna Czaplińska (greg. 10)
18.00 + Tadeusz Winiarski

Niedziela, 11 lutego
7.30 + Zygfryd Kunath
9.30 + Bohdana Kossakowska (2 r. śm.)
11.00 + Krystyna Czaplińska (greg. 11)
12.00 (kaplica) + Jakub Nowatkowski
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Kazimierz (4 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Jurek i Wuttke
18.00 Za Ojczyznę
20.00 + Henryk Sobociński (22 r. śm.)

W przypadku dostrzeżenia błędów w intencjach prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii!