26 maja 2024 roku  Niedziela Trójcy Świętej – VIII Tydzień Zwykły

Żywe jest Słowo Boże… Mt 28, 16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».


Codzienne podziękowanie Trójcy Przenajświętszej
Trójco Przenajświętsza! Jedyny Boże mój! Ojcze, Synu, Duchu Święty, dzięki Ci składam serdeczne za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, jakich od Ciebie doznałem.
Dziękuję Ci, Niebieski Ojcze, żeś mnie mocą swoją powołał z nicości do życia, jako rozumną istotę, abym święte Imię Twoje wyznawał i nieustannie z radością wychwalał.
Dzięki Ci, Jednorodzony odwieczny Synu, Chryste Jezu, żeś z miłości ku mnie ludzką naturę przejął, od wiecznego potępienia mnie wybawił i ze swoim Ojcem Niebieskim pojednał.
Dzięki Ci, Duchu Przenajświętszy, żeś mnie nieoczekiwanymi skarbami swej łaski przez chrzest uświęcił, a w ten sposób do uczestnictwa w wiecznym królestwie przysposobił.
O Trójco Przenajświętsza, Boże Jedyny, przez Ciebie jestem stworzony i do Ciebie powołany, przyjmij mnie do łaski swojej i udziel mi siły, abym według Twojej świętej woli żył, szczęśliwie umarł i chwałę Twoją wiecznie oglądał. Amen.


W czerwcu łączymy się z Papieżem w modlitwie – Za uchodźców:
Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.


Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Trójcy Świętej
1. W czwartek, 30 maja obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Msze św. jak w niedziele, z wyjątkiem Mszy św. o godz. 12.00 (w kaplicy) i o godz. 15.00, która zostanie odprawiona bezpośrednio po procesji ok. 14.45.
Po sumie o godz. 12.30 wyruszy tradycyjna uroczysta procesja Bożego Ciała. Podobnie jak w roku ubiegłym przejdzie trasą: ul. Kozacka, Koniuchy, Kozacka i św. Faustyny. Zakończenie procesji na placu przed „Samarytaninem”.
Dziewczynki pragnące sypać kwiatki i nieść poduszki z symbolami eucharystycznymi niech zgłoszą się jutro do Pani Magdy Kopaczewskiej przy wejściu do kościoła po Mszy św. o godz. 18.00 (ok. 18.30) na pierwszą próbę. W procesji biorą też udział dzieci pierwszokomunijne w swoich białych szatkach. Płatki kwiatowe można dostarczać do zakrystii.
Wszystkich prosimy o głęboki i aktywny udział w procesji. Weźmy ze sobą książeczki do nabożeństwa, by mieć teksty pieśni eucharystycznych.
Udekorujmy okna naszych domów i mieszkań obrazami i symbolami eucharystycznymi. Niech to będzie przyznanie się do wiary.
2. Od piątku przeżywać będziemy oktawę Bożego Ciała. Po nabożeństwie majowym (a od soboty – czerwcowym) wychodzimy z procesją eucharystyczną wokół kościoła. Prosimy wszystkich uczestników procesji Bożego Ciała, by wytrwali w swojej posłudze.
3. W przyszłą niedzielę sumę parafialną (o godz. 12.30) będzie sprawował Neoprezbiter, Ks. Szymon Stawicki, a po Mszy św. udzieli prymicyjnego błogosławieństwa. Módlmy się w jego intencji, jak też za kapłanów obchodzących swoje rocznice kapłańskie: Ks. Sebastiana – jutro (1 rocznica) i Ks. Mateusza – w środę (3 rocznica).
4. W sobotę, 1 czerwca – pierwsze sobota miesiąca. Po Mszy św. o godz. 7.00 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Po Mszy św. o godz. 8.30 nabożeństwo pierwszosobotnie, a po Mszy św. o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i czuwanie Obrońców Życia do godz. 21.00. Chorych Ks. Andrzej i Ks. Sebastian odwiedzą w I sobotę, a Ks. Mateusz w sobotę, 8 czerwca.
5. Od soboty sprawujemy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W dni powszednie o godz. 17.45, w niedziele o godz. 17.30.
6. Zachęcamy do lektury tygodnika „Niedziela”.
7. Bóg zapłać serdecznie za ofiary na potrzeby parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”. Po Mszach św. zbiórka do puszek na cele charytatywne. Kolekta z 19 maja: 6 637 zł.

Pozdrawiamy nawiedzających nasze Sanktuarium, szczególnie Mamy w dniu ich święta
i życzymy, by nasze serca były świątynią Trójcy Świętej!


Spotkania grup parafialnych w tym tygodniu:
• niedziela, 26 maja po Mszy św. o godz. 18.00 (dom katechetyczny) – uMOCniONE MIŁOŚCią,
• poniedziałek, 27 maja o godz. 19.00 (kaplica!) – Słowo Życia,
• poniedziałek, 27 maja o godz. 19.30 (dom katechetyczny) – CUD (dla młodzieży),
• środa, 29 maja po Mszy św. o godz. 18.00 (kościół) – Żywy Różaniec,
• piątek, 31 maja o godz. 18.00 (dom katechetyczny) – zespół Hortus Orandi.


Intencje mszalne od 26 maja do 2 czerwca 2024

Niedziela Najświętszej Trójcy, 26 maja
7.30 + Eugeniusz Kędzierski oraz zmarli z rodziny z obojga stron
9.30 + Jadwiga Kilian (greg. 26)
11.00 + Jadwiga i Marian Bojanowscy oraz Halina i Kazimierz Jaworscy
12.00 (kaplica) Dziękczynno-błagalna o Boże błogosławieństwo dla Anny i Artura (10 r. ślubu)
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + rodzice Halina i Kazimierz oraz zmarli z rodziny
18.00 + Elżbieta Wilczyńska oraz zmarli rodzice Helena i Marian
20.00 + Florentyna Wilkowska (z okazji Dnia Matki)

Poniedziałek, 27 maja
7.00 + Irena Siedlecka, Alicja, Hanna Mielcarek
8.30 + Jadwiga Kilian (greg. 27)
17.00 + Kunegunda Trzmielewska (1 r. śm.) i zmarli z rodziny
18.00 + Tomasz Dłużniewski (3 r. śm.) – intencja od przyjaciół

Wtorek, 28 maja
7.00 + Irena Wojtkowiak (popogrzebowa)
8.30 + Józefa i Roman Gogolewscy
17.00 + Jadwiga Kilian (greg. 28)
18.00 + Za dzieci z Róży Różańcowej Rodziców za wstawiennictwem bł. Stefana Wyszyńskiego

Środa, 29 maja
7.00 + Jadwiga Kilian (greg. 29)
8.30 + Leopold, Pelagia, zmarli z rodziny Jonasz i Wojnowskich
17.00 Dziękczynna z prośbą o Boże dla rodziny za wstaw. Świętej Rodziny
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki, Pawła i całych ich rodzin

Czwartek, 30 maja – Boże Ciało
7.30 + Weronika i Stanisław Ziaja, Anna i Henryk Bucholtz
9.30 + Edmund Brzeski, Andrzej Polinkiewicz, zmarli z rodziny Czarneckich i Brzeskich
11.00 + Jadwiga Kilian (greg. 30)
12.00 (kaplica) nie ma tej Mszy św.!
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Jadwiga Piotrowska (15 r. śm.)
18.00 + Eugeniusz i Teresa Jankowscy (od wnuków)
20.00 W podziękowaniu za życie Szymona z prośbą o łaskę wiary i miłości

Piątek, 31 maja – Nawiedzenie NMP
7.00 + Krystyna Mordzińska (popogrzeb.)
8.30 + Teresa i Władysław Matuszak
17.00 + Jan (9 r. śm.) i Marianna Prażuch
18.00 + Danuta i Karol Koprowscy

Sobota, 1 czerwca
7.00 Dziękczynna za Sakrament Małżeństwa Doroty i Piotra
8.30 Wynagradzająca Niepokal. Sercu NMP
17.00 + Marianna Wyrzykowska (greg. 1)
18.00 + O błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dzieci Róży Różańcowej Rodziców i Duchowej Adopcji

IX Niedziela Zwykła, 2 czerwca
7.30 Dziękczynna za łaskę wiary i dar Sakramentów Świętych w kolejną rocznicę I Komunii Świętej
9.30 + Marianna Wyrzykowska (greg. 2)
11.00 + Marek Żurawski (25 r. śm.), rodzice z obojga stron, dziecki Aleks i Pola Święccy
12.00 (kaplica) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Joanny i Grzegorza w 12. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Pelagia i Wacław Rumińscy
18.00 + Józef Szymkowski (18 r. śm.) i Rafał Szymkowski (6 r. śm.)
20.00 Za Martę z okazji 18. urodzin w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie duszy i ciała, dary Ducha Świętego, wzrost wiarym nadziei i miłości, mądre wybory życiowe i Boże błogosławieństwo w dalszym życiu

W przypadku dostrzeżenia błędów w intencjach prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii!


Podziękowanie
Serdeczne Bóg zapłać parafialnej Służbie Zdrowia, całemu zespołowi lekarsko-pielęgniarskiemu Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego na Bielanach za opiekę medyczną, wnikliwe badania i zabiegi oraz całej Wspólnocie Parafialnej na czele z Księżmi Wikariuszami za modlitwę w czasie pobytu w szpitalu oraz w czasie rekonwalescencji.
Z pamięcią w modlitwie wdzięczny Proboszcz, Ks. Prałat Stanisław Majewski


Zaproszenie na (kolejną) pielgrzymkę na Podkarpacie
Historia bł. rodziny Ulmów w Markowej
Gdzie? Rzeszów – Łańcut – Leżajsk – Łódź – Sandomierz
Za ile? 1.470 zł + 130 zł realizacja programu
Kiedy? 16 – 19 września 2024

Dzień 1: Wyjazd z Torunia i przejazd do Łodzi. Zwiedzanie ulicy Piotrkowskiej z przewodnikiem – najdłuższej ulicy w Łodzi, wzdłuż której rozwinął się główny ośrodek przemysłowy miasta. Msza Św. Przejazd na nocleg. Obiadokolacja.
Dzień 2: Śniadanie. Zwiedzanie Rzeszowa z przewodnikiem: Rynek z kamienicami, ratuszem i studnią, zamek i pałac Lubomirskich. Msza Św. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3: Śniadanie. Wycieczka objazdowa: Leżajsk – Łańcut – Markowa.
Leżajsk – Sanktuarium z Obrazem Matki Bożej Pocieszenia, Muzeum Ojców Bernardynów.
Łańcut – Zamek Lubomirskich i Potockich.
Markowa – Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Msza Św. Powrót do hotelu na obiadokolację. Nocleg.
Dzień 4: Śniadanie. Wyjazd do domu. Po drodze zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem. Zwiedzimy Bazylikę katedralną pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Rynek, poznamy „kamień optymizmu”. Dla chętnych możliwość wejście do Muzeum Ojca Mateusza. Msza Św.
Powrót do Torunia.

W cenie (1.470 zł): przejazd autokarem, opieka pilota, 3 noclegi w hotelu, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, Fundusze Turystyczne, opłaty dróg i parkingów.
Dodatkowo płatne: realizacja programu: bilety, miejscowi przewodnicy.