2 czerwca 2024 roku IX Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Mk 2,23 – 3,6

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

„Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu”.
Jan Paweł II, Dies domini, nr 7


W czerwcu łączymy się z Papieżem w modlitwie – Za uchodźców:
Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.


Ogłoszenia duszpasterskie IX Niedziela Zwykła

1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa (czerwcowe) w niedziele o godz. 17.30, a w dni powszednie – przez oktawę Bożego Ciała o godz. 17.40 (później o godz. 17.45).
2. Dzisiaj sumę parafialną (godz. 12.30) będzie sprawował Neoprezbiter Szymon Stawicki. Po Mszy św. udzieli prymicyjnego błogosławieństwa. Ks. Szymonowi dziękujemy za posługę diakońską w naszej parafii.
3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek i I piątek czerwca. Zapraszamy do sakramentów świętych. Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży w czwartek od godz. 16.00. W czwartek – zakończenie oktawy Bożego Ciała – święcimy po procesji wianki. Po Mszy św. o godz. 18.00 comiesięczne spotkanie liderów grup duszpasterskich.
W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze św. o godz. 7.00, 9.30, 15.00, 16.30 i 18.00. W tym dniu nie obowiązuje post piątkowy. Biuro Parafialne nieczynne. Na Mszę św. o godz. 15.00 zapraszamy wszystkich parafian schorowanych i w starszym wieku – udzielimy sakramentu namaszczenia chorych.
W tym dniu przypada 25. rocznica pobytu św. Jana Pawła II w Toruniu. Zapraszamy na Apel Jasnogórski o godz. 20.30. A w Centrum Dialogu w środę o godz. 18.00 kolejne spotkanie z tej okazji.
4. Serdeczne Bóg zapłać za zorganizowanie uroczystości Bożego Ciała – za udział, przystrojenie domów, przygotowanie ołtarzy, dziewczynkom sypiącym kwiatki, ministrantom, niosącym chorągwie i baldachim. Dziękujemy za ofiary na rzecz parafii i Domu Pomocy „Samarytanin” oraz za ofiary na biednych. Kolekta z 26 maja: 6 496 zł.
5. Zachęcamy do lektury tygodnika „Niedziela”.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich wiernych, modlących się w naszym Sanktuarium,
i życzymy, by Boże Miłosierdzie napełniało nas radością i pokojem!

Spotkania grup parafialnych w tym tygodniu:
• poniedziałek, 3 czerwca o godz. 19.00 (dom katechetyczny) – Słowo Życia,
• poniedziałek, 3 czerwca o godz. 19.30 (dom katechetyczny) – CUD (dla młodzieży),
• czwartek, 6 czerwca o godz. 19.00 (dom katechetyczny) – Odnowa w Duchu Świętym,
• piątek, 7 czerwca po Mszy św. o godz. 15.00 (Samarytanin) – Parafialny Zespół Caritas,
• piątek, 7 czerwca o godz. 18.00 (kościół) – wspólnota męska Przymierze 3 Serc,
• piątek, 7 czerwca o godz. 18.00 (dom katechetyczny) – zespół Hortus Orandi. Podziękowanie Pan jest moim Pasterzem

Przedstawicielom Rady Parafialnej i innych grup duszpasterskich,
Parafianom i służbom kościelnym
za złożone życzenia, modlitwę i inne wyrazy życzliwości
z okazji 44. rocznicy święceń kapłańskich
składa Proboszcz Ks. Stanisław


Intencje mszalne od 2 do 9 czerwca 2024

IX Niedziela Zwykła, 2 czerwca
7.30 Dziękczynna za łaskę wiary i dar Sakramentów Świętych w kolejną rocznicę I Komunii Świętej
9.30 + Marianna Wyrzykowska (greg. 2)
11.00 + Marek Żurawski (25 r. śm.), rodzice z obojga stron, dziecki Aleks i Pola Święccy
12.00 (kaplica) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Joanny i Grzegorza w 12. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Pelagia i Wacław Rumińscy
18.00 + Józef Szymkowski (18 r. śm.) i Rafał Szymkowski (6 r. śm.)

Poniedziałek, 3 czerwca
7.00 + Krystyna Skrzypczak (popogrzebowa)
8.30 Dziękczynna w rocznicę ślubu Krystyny i Andrzeja
17.00 + Marianna Wyrzykowska (greg. 3)
18.00 + Marianna Kowalska

Wtorek, 4 czerwca
7.00 + Janina (2 r. śm.) i Kazimierz Sławińscy
8.30 + Kazimierz Falkowski
17.00 + Stanisława, Józef, Marek i Henryk Ciechaccy oraz Adam Bednarski
18.00 + Marianna Wyrzykowska (greg. 4)

Środa, 5 czerwca
7.00 + Krystyna Walichniewicz (popogrzebowa)
8.30 + Marianna Wyrzykowska (greg. 5)
17.00 + Jacek Rybicki i rodzice
18.00 + Henryk Dąbrowski

Czwartek, 6 czerwca
7.30 W dniu urodzin Katarzyny – z prośbą o mądrość serca i Boże błogosławieństwo
8.30 + Krystyna Skrzypczak (od Małgosi)
17.00 + Jolanta Szulc
18.00 + Marianna Wyrzykowska (greg. 6)

Piątek, 7 czerwca
– Najświętszego Serca Pana Jezusa
7.00 + Kazimierz Melerski
9.30 Za wstawiennictwem Patrona Róży Różańcowej Rodziców, bł. Michała Tomaszka – o potrzebne łaski dla dzieci
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
16.30 + Marianna Wyrzykowska (greg. 7)
18.00 W intencji męskiej wspólnoty „Przymierze 3 Serc”

Sobota, 8 czerwca
– Niepokalanego Serca NMP
7.00 + Stanisław i Agnieszka Dąbrowscy
8.30 + Marianna Wyrzykowska (greg. 8)
17.00 + syn Stanisław Brodowski (r. śm.)
18.00 + Genowefa, Franciszek i Tadeusz Kużel

X Niedziela Zwykła, 9 czerwca
7.30 + Janina, Waleria i Stanisław Popielscy
9.30 + Zbigniew Jabłoński (w dniu urodzin)
11.00 + Marianna Wyrzykowska (greg. 9)
12.00 (kaplica) O potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Małgosi (z okazji imienin i urodzin)
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Paweł Lorenc (44 r. śm.)
18.00 + Jan, Jadwiga i Jarosław Zgórzyńscy
20.00 + Kazimiera Śliwińska (13 r. śm.) oraz zmarli z obojga stron

W przypadku dostrzeżenia błędów w intencjach prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii!